Kokybės kontrolė

Kokybės kontrolei „City Service Engineering“ skiria ypatingą dėmesį, todėl siekiant geriausių klientų vertinimų jų poreikius tiria specializuotas kokybės kontrolės padalinys. Klientų apklausos atliekamos kartą per metus, o esant poreikiui – ir dažniau Periodiškai tikrinamos darbo priemonės: automobiliai, įrankiai, darbo drabužiai, asmens apsaugos priemonės. Kasdienį atliktų darbų vertinimą įgyvendiname atskambindami klientams ir asmeniškai pasiteiraudami, ar darbai tikrai atlikti ir ar jie tenkina užsakovus. To pasėkoje atsiliepimai dėl paslaugų kokybės analizuojami kasdien. Kokybės kontrolės procesus reglamentuoja ISO standartus atitinkanti veikla.

Tinkamas įmonės pasirengimas vykdyti veiklą eksploatuojant elektros įrenginius, šilumos įrenginius ir turbinas, suskystintų naftos dujų ir gamtinių dujų įrenginius įvertintas Valstybinės energetikos inspekcijos, suteikiant teisę vykdyt licencijuojamą veiklą.

Šiuo metu įmonės veikla sertifikuota UAB „KIWA Inspecta“ standartais šiose srityse:

 • Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos (ISO 45 001:2018)
 • Kokybės (ISO 9001:2015)
 • Aplinkosaugos (ISO 14001:2015)

Plačiau apie CSE vadybos sistemos politiką: PDF


Darbo procesų fiksavimas

Objektuose dirbantys inžinieriai ir universalūs technikai operatyviai fiksuoja gedimus, juos šalina, o visą informaciją vieno mygtuko paspaudimu perduoda į klientui prieinamą sistemą.

Programinė įranga sujungta su vidine verslo valdymo sistema, skirta operatyviam ir tiksliam informacijos apsikeitimui, todėl naudodami mobiliuosius įrenginius ir įdiegtas aplikacijas esame inovatyvūs ir skaidrūs.

Paslaugos:

 • Darbų fotofiksacijos.
 • Operatyvus informacijos perdavimas.

Vykdomų ir atliktų darbų ataskaitos

Kiekvieną mėnesį klientui pateikiame visų atliktų remontinių, avarinių ar papildomų darbų elektroninę suvestinę – ataskaitą. Elektroniniu būdu gautą informaciją galima analizuoti aktualiais pjūviais grafikų, lentelių pavidalu bei taip matyti priežiūrai skirtus kaštus, darbų ir procesų laikotarpius, registruotų pranešimų pobūdį ir kitus aktualius duomenis.

Mes nuolat kaupiame visą informaciją apie objektą bei saugome ją elektroniniame formate, taigi galime greitai pateikti visą reikalingą informaciją apie pastato būklę, darbų vykdymo stadiją, reikalingas investicijas bei padėti Klientui planuoti bei numatyti darbus į priekį.

Paslaugos:

 • Kliento objektų duomenų suvestinės.
 • Skaidrus duomenų pateikimas.
 • Nuolatinė duomenų analizė.

Klientų aptarnavimo centras 24/7

Turime vienintelį visą parą veikiantį specializuotą klientų aptarnavimo centrą Lietuvoje. Dėl to mūsų klientai galite būti tikri, kad į visus jų klausimus, prašymus, pastabas ir pasiūlymus bus sureaguota laiku – klientų aptarnavimo centras pranešimus registruoja ir juos perduoda vykdymui bet kuriuo paros metu.

Centro dispečeriai iškart registruoja iškvietimus sistemoje, pokalbiai su klientais saugomi pagal reglamentuotą tvarką, todėl garantuojame operatyvų reagavimą ir skaidrų iškvietimų registravimo bei jų analizės procesą. Dirbame visoje Lietuvoje, todėl per nustatytą ir su klientu sutartyje suderintą laiką atvykstame į visus skubius iškvietimus.

Paslaugos:

 • Vienintelis specializuotas Klientų aptarnavimo centras Lietuvoje.
 • Skambučiai priimami visą parą.

Klientų savitarna

Atvirą ir skaidrų procesų administravimą užtikriname klientų savitarnos platformoje. Kiekvienam klientui sudaroma galimybė nuolat domėtis objekto įrenginių būkle, registruoti gedimus, teikti užklausas, sekti darbų eigą, trukmę bei visų objekte vykdytų darbų istoriją.

Savitarnos platformose kaupiami šie pastatų valdytojams aktualūs duomenys:

 • Remonto darbų, avarijų, užklausų registravimas 24/7.
 • Darbų užsakymų stebėjimas realiu laiku.
 • Istorinių duomenų ataskaitos ir analizė pasirinktu patogiu būdu: laikotarpis; objektas; pranešimo pobūdis (avarinis/remontinis); sistema; darbų pradžia/pabaiga/trukmė ir kt.
 • Visa informacija (pranešimai, techninė objekto informacija, atliktų/numatomų atlikti darbų-defektiniai aktai, atliktų darbų/energetinių resursų ataskaitos, priežiūros ir energetinių resursų tiekimo sutartys, sąskaitos, raštai) visada patogiai prieinami.
 • Asmeniniai prisijungimai prie sistemos.
 • Duomenys pasiekiami 24/7 iš bet kur, kur yra interneto prieiga.
 • Informacija saugoma visą sutarties laiką.
Komercinių pastatų valdymas

Procesų valdymas

Klientų objektuose vykdomus procesus fiksuojame moderniais išmaniaisiais įrenginiai, todėl klientų patogumui visi procesai operatyviai talpinami e-savitarnos platformose. Skaidrų procesų valdymą garantuojame nuolat teikdami darbų ataskaitas, analizes ir saugodami pastato gedimų istoriją. Operatyvus reagavimas užtikrinamas visą parą veikiančiame klientų aptarnavimo centre bei kiekvienam objektui priskiriant asmeninį vadybininką.

Skaidrų procesų valdymą garantuojame nuolat teikdami darbų ataskaitas, analizes ir saugodami pastato gedimų istoriją.

Operatyvus reagavimas užtikrinamas visą parą veikiančiame klientų aptarnavimo centre bei kiekvienam objektui priskiriant asmeninį vadybininką.