Teikiame profesionalias priešgaisrinių sistemų priežiūros paslaugas, į kurias įeina visi techniniai darbai bei juridiniai procesai, susiję su priešgaisrine sauga. „City Service Engineering“ specialistai rūpinasi inžinerine įranga ir sistemomis, skirtomis apsaugoti nuo gaisro, ugnies bei dūmų plitimo. Užtikrinamas saugaus evakavimo(si) ir gelbėjimo(si) procesas nelaimės atveju.

Siekiant užtikrinti nuolatinį šių sistemų veikimą, jas būtina reguliariai valyti, testuoti, derinti, keisti. Priežiūra atliekama vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento reglamentuota tvarka bei įrangos gamintojų pateiktomis techninėmis informacijomis ir rekomendacijomis.