„City Service Engineering“ profesionaliai atlieka pastato techninės būklės vertinimus, teikia vertinimo aktus ir pasiūlymus problemoms šalinti.

Konstrukcijų priežiūra objektuose atliekama vadovaujantis LR statybos įstatymo nuostatomis ir Statybos techniniu reglamentu. Įmonės specialistai – atestuoti inžinieriai – nustatyta tvarka atlieka konstrukcijų apžiūras, fiksuoja defektus ir inicijuoja jų šalinimą bei dokumentų derinimą su atsakingomis institucijomis.

Konstrukcijų priežiūros paslaugas apima:

  • Atsakingų atestuotų asmenų skyrimas.
  • Kasmetinių ir neeilinių pastato konstrukcijų būklės apžiūrų vykdymas, defektų fiksavimas, rekomendacijos jų remontui.
  • Vykdomų remonto darbų techninė priežiūra.
  • Konstrukcijų apžiūros dronais.
  • Kitų modernių technologijų taikymas konstrukcijų priežiūroje.
  • Reguliarus statinio techninės dokumentacijos pildymas ir derinimas su institucijomis.