Atliekame nuolatinę vandentiekio ir nuotėkų sistemų priežiūrą, į avarinius iškvietimus dėl tinkluose įvykusių gedimų reaguojame 24 valandas per parą.

Sistemų priežiūra apima šiuos darbus:

  • Vandentiekio sistemos vamzdynų priežiūra ir remonto darbai.
  • Vidaus tinklų visapusiška priežiūra.
  • Vidaus ir lauko kanalizacijos ir įrenginių tikrinimas, remontas ir valymas.
  • Lietaus kanalizacijos ir nubėgimo latakų profilaktika, valymas, tikrinimas.
  • Santechnikos ir nuotėkų sistemų priežiūros ir remonto paslaugos.
  • Įvadinių vandens skaitiklių parodymų fiksavimas, jų plombų tikrinimas.
  • Kiti su vandentiekio ir nuotėkų sistemomis susiję darbai.