Prižiūrime įmonių elektros ūkį, teikiame techninį aptarnavimą, operatyviai šaliname įvairius elektros instaliacijos gedimus. Atsižvelgiant į objekto dydį ir ūkinės veiklos specifiką, skiriame atsakingus atestuotus inžinierius nuolatiniam darbui kliento objektuose.

Atliekami darbai

  • Nuolatinę elektros instaliacijos ir elektrą vartojančių įrenginių profilaktinę patikrą.
  • Pasiūlymus elektros instaliacijos būklei gerinti ir suvartojimams mažinti.
  • Elektros energijos sunaudojimo apskaitas ir dokumentų/žurnalų tvarkymą.
  • Varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą.
  • Tinkamiausio objektui elektros energijos tiekėjo ir plano parinkimą.
  • Kitus su elektros ūkio priežiūra susijusius darbus.