„City Service Engineering“ perima visus rūpesčius, susijusius su darbo saugos, sveikatos, darbo teisės ir priešgaisrinės saugos reikalavimais. Užtikrindamos visos prevencinės priemonės, skirtos apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.

Bendrovės specialistai konsultuoja klientus, veda mokymus už darbų saugą atsakingam įmonių personalui, rengia su šia sritimi susijusius dokumentus ir informuoja klientus apie darbų saugos reikalavimų pasikeitimus.

Paslaugos:

  • Darbų saugos dokumentacija ir prevencija.
  • Darbuotojų ir vadovų konsultacijos.
  • Jokių papildomų sutarčių.