Prižiūrėdami šildymo ir karšto vandens sistemas nuolat atliekame prevencinius ir korekcinius veiksmus bei likviduojame avarijas, įvykusias tinkluose. Remontuojame ir restauruojame įrenginius, juos keičiame, reguliuojame sistemas bei paruošiame šiluminius punktus šildymo sezonui.

Kartu su klientu inicijuojame techninius pakeitimus, lemiančius mažesnius šilumos bei karšto vandens suvartojimo rodiklius.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atsako:

  • Už reikiamą temperatūrą skirtingose objekto zonose.
  • Už karšto vandens temperatūrą.
  • Už kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą.
  • Už vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą.
  • Už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.