Atvirą ir skaidrų procesų administravimą užtikriname klientų savitarnos platformoje. Kiekvienam klientui sudaroma galimybė nuolat domėtis objekto įrenginių būkle, registruoti gedimus, teikti užklausas, sekti darbų eigą, trukmę bei visų objekte vykdytų darbų istoriją.

Savitarnos platformose kaupiami šie pastatų valdytojams aktualūs duomenys:

  • Remonto darbų, avarijų, užklausų registravimas 24/7.
  • Darbų užsakymų stebėjimas realiu laiku.
  • Istorinių duomenų ataskaitos ir analizė pasirinktu patogiu būdu: laikotarpis; objektas; pranešimo pobūdis (avarinis/remontinis); sistema; darbų pradžia/pabaiga/trukmė ir kt.
  • Visa informacija (pranešimai, techninė objekto informacija, atliktų/numatomų atlikti darbų-defektiniai aktai, atliktų darbų/energetinių resursų ataskaitos, priežiūros ir energetinių resursų tiekimo sutartys, sąskaitos, raštai) visada patogiai prieinami.
  • Asmeniniai prisijungimai prie sistemos.
  • Duomenys pasiekiami 24/7 iš bet kur, kur yra interneto prieiga.
  • Informacija saugoma visą sutarties laiką.
Komercinių pastatų valdymas