Apžvalginis auditas (preliminarus)

„City Service Engineering“, siekdama Jums padėti taupyti energijos kaštus, siūlo atlikti Jūsų pastato, technologinių procesų ar inžinerinių sistemų energijos ir energijos išteklių taupymo vertinimus.

 • Energijos taupymo priemonių/galimybių sąrašas, ataskaita.
 • Preliminarių investicijų ir priemonių atsipirkimo skaičiavimas.
 • Apimtis – 2-5 psl.

Specifinis auditas (sistemų)

 • Pasirinktos inžinerinės sistemos išsamus auditas ir būklės analizė.
 • Esamos sistemos įrangos vertinimas.
 • Techninių parametrų tikrinimas.
 • Faktinių parametrų matavimas ir atitikimo vertinimas projektiniams kiekiams.
 • Faktinis sistemų poreikio vertinimas.
 • Audito ataskaitos parengimas ir pristatymas.
 • Preliminarūs sprendimai.

Analitinis auditas

Išsamus, atitinkantis Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus

 • Energijos resursų vartojimo analizė.
 • Energijos taupymo priemonių/galimybių vertinimas.
 • Tikslių investicijų skaičiavimas ir priemonių atsipirkimas, pateikiant komercinius pasiūlymus.
 • Audito atlikimas pagal patvirtintą Energetikos agentūros parengtą (ENA) metodiką.
 • Ataskaitos pristatymas ir konsultavimas priemonių diegimo klausimais.
 • Technologijos, pastatų bei transporto audito pakraipos.