Darbų sauga

„City Service Engineering“ perima visus rūpesčius, susijusius su darbo saugos, sveikatos, darbo teisės ir priešgaisrinės saugos reikalavimais. Užtikrindamos visos prevencinės priemonės, skirtos apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.

Bendrovės specialistai konsultuoja klientus, veda mokymus už darbų saugą atsakingam įmonių personalui, rengia su šia sritimi susijusius dokumentus ir informuoja klientus apie darbų saugos reikalavimų pasikeitimus.

Paslaugos:

 • Darbų saugos dokumentacija ir prevencija.
 • Darbuotojų ir vadovų konsultacijos.
 • Jokių papildomų sutarčių.

Biuro administravimas ir valdymas

Atsižvelgdami į kliento veiklos specifiką, galime perimti visus biuro valdymo rūpesčius, tokiu būdu klientui sudarydami sąlygas žmogiškuosius resursus nukreipti vien tik į tiesioginę pridėtinę vertę kuriančią veiklą.

Paslaugos:

 • Biuro administratorė (-ius).
 • Pašto siuntų valdymas.
 • Kanceliarinių prekių tiekimas.
 • Kavos, arbatos aparatų tiekimas ir priežiūra.
 • Geriamo vandens tiekimas.
 • Maisto gaminių užsakymai ir tiekimas.
 • Vaisių tiekimas.
 • Darbuotojų atvežimas.
 • Kitos paslaugos.

Atliekų tvarkymas

Organizuojame komunalinių atliekų tvarkymą, surinkimą ir išvežimą visuose šalies miestuose ir rajonuose. Atsižvelgdami į kliento poreikius ir objekte susikaupiančių atliekų kiekį, kartu su partneriais parenkame optimalų konteinerių kiekį ir pritaikome lanksčius atliekų vežimo grafikus. Esant poreikiui periodiškai ar nuolat organizuojame stambiagabaritinių, pavojingų ir kitų atliekų išvežimą į specializuotas aikšteles.

Taip pat išvežame antrines žaliavas iš objektų lauko teritorijų ir biuro patalpų, suteikiame antrinių žaliavų konteinerius.

Paslaugos:

 • Visos atliekų surinkimo paslaugos.
 • Antrinių ir pavojingų atliekų išvežimas.
 • Konteinerių suteikimas.
 • Lankstūs išvežimo grafikai.

Teritorijos ir patalpų valymas

Pastatų savininkai ar naudotojai gausiame „City Service Engineering“ paslaugų pakete gali pasirinkti ir valymo paslaugas. Bendras jau valomų patalpų ir prižiūrimų teritorijų plotas viršija 22 mln. kvadratinių metrų. Klientų ratą sudaro daugiabučiai namai, komercinės paskirties objektai bei biurai, gamyklos, prekybos ir verslo centrai, viešasis sektorius. Pasirūpiname tvarka ir švara pagal individualius kliento poreikius.

Paslaugos:

 • Įmonė užtikrina švarą tiek pastato viduje tiek ir aplinkinėse teritorijose.
 • Organizuoja šiukšlių išvežimą.
 • Įrengia žaliąsias erdves.
 • Šienauja.
 • Atlieka sezoninius valymo darbus lauke.

Apsaugos paslaugos

Organizuojamos apsaugos paslaugos:

 • Fizinė objektų ir asmens apsauga.
 • Nuolatinis ir periodinis patruliavimas objektuose, masinių renginių apsauga.
 • Techninė objekto ir jo perimetro apsauga.
 • Inžinerinių saugos sistemų instaliavimas bei techninė priežiūra.
 • Klientams visą parą teikiamos konsultacijos dėl įrangos veikimo bei kitais patalpų saugumo klausimais.

Turto valdymo paslaugos

Taupome Jūsų laiką – tekiame visas pagrindines paslaugas, susijusias su pastatų ūkio valdymu. Pirmieji Lietuvoje klientams pasiūlėme kompleksines paslaugas, todėl šiandien teikiame aukščiausios kompetencijos kompleksinę paslaugą už optimalius kaštus.

Siūlomų paslaugų pakete yra visapusiška pastatų ir jų sistemų priežiūra, vidaus valymo ir teritorijų priežiūros paslaugos, apsaugos, skolų valdymo, taip pat biuro administravimo paslaugos.

Visos paslaugos teikiamos vienos įmonių grupės, todėl garantuojame profesionalų ir operatyvų reagavimą bei iki 30 procentų mažesnes išlaidas nei dirbant savais resursais.