Susiklosčiusių neramumų apsuptyje pastaruoju metu iš klientų sulaukiame klausimų, kaip reikėtų pastatus paruošti galimai ekstremaliai situacijai. Norėdami veiksmingai apsaugoti savo pastatą nuo pavojų turime žinoti su kuo susidursime. Dažniausiai ekstremali situacija susiklosto dėl gamtinių oro sąlygų pvz: uraganai, potvyniai, sniego pūgos ir pan. Kiti ekstremalią situacija keliantys veiksniai, kurie šiuo metu itin aktualūs – karinis konfliktas, riaušės ir kiti panašaus pobūdžio neramumai. Kiekviena iš šių situacijų reikalauja specifinių pastato pasiruošimo žingsnių. CSE pastatų priežiūros ekspertai parengė kelis pagrindinius praktinius patarimus į ką atkreipti dėmesį ir kokių veiksmų imtis, norit paruošti komercinį pastatą galimai ekstremaliai situacijai.

Energijos tiekimo užtikrinimas

Ekstremalios situacijos metu dažnais atvejais energijos tiekimas pastatui iš elektros tinklų nutrūksta, todėl svarbu turėti atsarginį energijos tiekimo šaltinį – baterijas (UPS) arba elektros generatorius. CSE ekspertai rekomenduoja atlinkti šiuos elektros generatorių priežiūros darbus, tam, kad prireikus šie sklandžiai dirbtų:

  • Periodiškai keisti oro, tepalo ir kuro filtrus.
  • Kasmet atlikti apkrovos testą
  • Patikrinti aušinimo skysčio lygį ir koncentraciją
  • Jei reikia, praplauti aušinimo sistemą
  • Kuro atnaujinimas ir vandens pašalinimas iš kuro bako.
Prevencinė pastato apsauga

Pirma svarbu pasirūpinti pastato perimetru, o tik tada vidumi. Priklausomai nuo ekstremalios situacijos pobūdžio: fiziniai barjerai potvyniui stabdyti, elementų tvirtinimas arba laikinas nuėmimas škvalo atveju, langų (ypač pirmame aukšte) fizinis uždengimas tam tinkamomis medžiagomis. Pastato viduje pasirūpinti tinkamu priešgaisrinės sistemos ir kitų apsaugos sistemų veikimu. Pastate dirbantys asmenys turi būti informuoti apie saugiausią pastato tašką (požeminis aukštas arba patalpa be langų storomis gelžbetonio sienomis ir pan.).

Atsargos

Dalyje komercinių ir viešosios paskirties pastatų net ir ekstremalių situacijų metu turi būti užtikrintos kiek įmanoma tinkamesnės sąlygos žmonių darbui: ligoninės, strateginės reikšmės įmonių pastatai ir pan. Tokiu atveju neužtenka pasirūpinti tik energijos tiekimu ir prevencinėmis pastato apsaugomis, bet reikia pasirūpinti maisto, vandens, medikamentų atsargomis ir užtikrinti ryšio palaikymą su išoriniu pasauliu.