Darbų sauga

„City Service Engineering“ perima visus rūpesčius, susijusius su darbo saugos, sveikatos, darbo teisės ir priešgaisrinės saugos reikalavimais. Užtikrindamos visos prevencinės priemonės, skirtos apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.

Bendrovės specialistai konsultuoja klientus, veda mokymus už darbų saugą atsakingam įmonių personalui, rengia su šia sritimi susijusius dokumentus ir informuoja klientus apie darbų saugos reikalavimų pasikeitimus.

Paslaugos:

 • Darbų saugos dokumentacija ir prevencija.
 • Darbuotojų ir vadovų konsultacijos.
 • Jokių papildomų sutarčių.

Biuro administravimas ir valdymas

Atsižvelgdami į kliento veiklos specifiką, galime perimti visus biuro valdymo rūpesčius, tokiu būdu klientui sudarydami sąlygas žmogiškuosius resursus nukreipti vien tik į tiesioginę pridėtinę vertę kuriančią veiklą.

Paslaugos:

 • Biuro administratorė (-ius).
 • Pašto siuntų valdymas.
 • Kanceliarinių prekių tiekimas.
 • Kavos, arbatos aparatų tiekimas ir priežiūra.
 • Geriamo vandens tiekimas.
 • Maisto gaminių užsakymai ir tiekimas.
 • Vaisių tiekimas.
 • Darbuotojų atvežimas.
 • Kitos paslaugos.

Atliekų tvarkymas

Organizuojame komunalinių atliekų tvarkymą, surinkimą ir išvežimą visuose šalies miestuose ir rajonuose. Atsižvelgdami į kliento poreikius ir objekte susikaupiančių atliekų kiekį, kartu su partneriais parenkame optimalų konteinerių kiekį ir pritaikome lanksčius atliekų vežimo grafikus. Esant poreikiui periodiškai ar nuolat organizuojame stambiagabaritinių, pavojingų ir kitų atliekų išvežimą į specializuotas aikšteles.

Taip pat išvežame antrines žaliavas iš objektų lauko teritorijų ir biuro patalpų, suteikiame antrinių žaliavų konteinerius.

Paslaugos:

 • Visos atliekų surinkimo paslaugos.
 • Antrinių ir pavojingų atliekų išvežimas.
 • Konteinerių suteikimas.
 • Lankstūs išvežimo grafikai.

Teritorijos ir patalpų valymas

Pastatų savininkai ar naudotojai gausiame „City Service Engineering“ paslaugų pakete gali pasirinkti ir valymo paslaugas. Bendras jau valomų patalpų ir prižiūrimų teritorijų plotas viršija 22 mln. kvadratinių metrų. Klientų ratą sudaro daugiabučiai namai, komercinės paskirties objektai bei biurai, gamyklos, prekybos ir verslo centrai, viešasis sektorius. Pasirūpiname tvarka ir švara pagal individualius kliento poreikius.

Paslaugos:

 • Įmonė užtikrina švarą tiek pastato viduje tiek ir aplinkinėse teritorijose.
 • Organizuoja šiukšlių išvežimą.
 • Įrengia žaliąsias erdves.
 • Šienauja.
 • Atlieka sezoninius valymo darbus lauke.

Apsaugos paslaugos

Organizuojamos apsaugos paslaugos:

 • Fizinė objektų ir asmens apsauga.
 • Nuolatinis ir periodinis patruliavimas objektuose, masinių renginių apsauga.
 • Techninė objekto ir jo perimetro apsauga.
 • Inžinerinių saugos sistemų instaliavimas bei techninė priežiūra.
 • Klientams visą parą teikiamos konsultacijos dėl įrangos veikimo bei kitais patalpų saugumo klausimais.

Turto valdymo paslaugos

Taupome Jūsų laiką – tekiame visas pagrindines paslaugas, susijusias su pastatų ūkio valdymu. Pirmieji Lietuvoje klientams pasiūlėme kompleksines paslaugas, todėl šiandien teikiame aukščiausios kompetencijos kompleksinę paslaugą už optimalius kaštus.

Siūlomų paslaugų pakete yra visapusiška pastatų ir jų sistemų priežiūra, vidaus valymo ir teritorijų priežiūros paslaugos, apsaugos, skolų valdymo, taip pat biuro administravimo paslaugos.

Visos paslaugos teikiamos vienos įmonių grupės, todėl garantuojame profesionalų ir operatyvų reagavimą bei iki 30 procentų mažesnes išlaidas nei dirbant savais resursais.


Avarinė tarnyba

„City Service Engineering“ klientai aptarnaujami didžiausios avarinės tarnybos Lietuvoje, galinčios užtikrinti gedimų šalinimą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Tarnyboje dirba tik šią veiklą atliekantys technikai, todėl esame visada pasirengę reaguoti į iškvietimus bet kuriame mieste. Mobilieji ekipažai lokalizuoja ir likviduoja avarijas, kylančias elektros, šildymo, vandentiekio ar nuotekų sistemose.

Avarinė tarnyba laikosi pačios įmonės sukurtų ir sertifikuotų reagavimo į įvykius standartų.

 • Dirbame 24/7.
 • Dirbame visoje Lietuvoje.
 • Reaguojame nedelsiant.

Pastatų konstrukcijos

„City Service Engineering“ profesionaliai atlieka pastato techninės būklės vertinimus, teikia vertinimo aktus ir pasiūlymus problemoms šalinti.

Konstrukcijų priežiūra objektuose atliekama vadovaujantis LR statybos įstatymo nuostatomis ir Statybos techniniu reglamentu. Įmonės specialistai – atestuoti inžinieriai – nustatyta tvarka atlieka konstrukcijų apžiūras, fiksuoja defektus ir inicijuoja jų šalinimą bei dokumentų derinimą su atsakingomis institucijomis.

Konstrukcijų priežiūros paslaugas apima:

 • Atsakingų atestuotų asmenų skyrimas.
 • Kasmetinių ir neeilinių pastato konstrukcijų būklės apžiūrų vykdymas, defektų fiksavimas, rekomendacijos jų remontui.
 • Vykdomų remonto darbų techninė priežiūra.
 • Konstrukcijų apžiūros dronais.
 • Kitų modernių technologijų taikymas konstrukcijų priežiūroje.
 • Reguliarus statinio techninės dokumentacijos pildymas ir derinimas su institucijomis.

Automatinių durų, vartų, užtvarų priežiūra

Sklandžią pastatų veiklą ir jų lankytojų mobilumą garantuojame teikdami profesionalias automatinės įrangos priežiūros paslaugas. Aptarnaujame visų tipų ir gamintojų automatinius įrenginius. Didžiausias dėmesys teikiamas keleivių saugumui, todėl vykdome reguliarią techninę priežiūrą, papildomas saugos patikras. Operatyviai reaguojame į gedimus ir juos nedelsiant šaliname.


Liftai ir kiti kėlimo įrenginiai

Liftų ir kitų kėlimo įrenginių priežiūra

Liftų, eskalatorių, neįgaliųjų kėlimo įrenginių priežiūra reikalauja operatyvaus reagavimo ištisą parą. „City Servise Engineering“ pastatų naudotojų mobilumą garantuoja šių sistemų priežiūrą teikdami pagal aukščiausius standartus ir paslaugų teikimą patikėdami išskirtinai šios srities profesionalams.

Didžiausias dėmesys teikiamas keleivių saugumui, todėl vykdome reguliarią techninę priežiūrą, papildomas saugos patikras. Operatyviai reaguojame į gedimus ir juos nedelsiant šaliname.