Diegdami energiją taupančius sprendimus taikome Vakarų valstybių praktiką – ESCO investicijų modelį, kai investicijas į energiją tausojančias sistemas suteikia patys rangovai.

„City Service Engineering“, atitikdama ESCO (angl. Energy Service Company) paslaugų įmonei keliamus standartus, sudaro sutartis su pastatų valdytojais ir savo lėšomis investuoja į pastato energetinį efektyvumą gerinančias priemones. Didžiąją dalį investicijų įmonė atgauna iš būsimų energijos sutaupymų, pasiektų per sutarties galiojimo laikotarpį.

Pasirašydama susitarimą su klientu įmonė garantuoja, kad įdiegus naujas energiją taupančias priemones pastatuose bus sutaupomas ne mažesnis nei nurodytas energijos kiekis.

ESCO projektas gali apimti:

  • Energijos tiekimą.
  • Energijos taupymo priemonių projektavimą.
  • Statybos darbus, būtinus energijos vartojimo efektyvumą didinančioms priemonėms įdiegti.
  • Pastato ir (ar) energijos taupymo priemonių ir (ar) pastato inžinerinių sistemų (šildymo, karšto vandens bei elektros ūkio) techninę priežiūrą.
  • Administracines ir kitas kliento aptarnavimo funkcijas.
  • Projekto finansavimą.
  • Energetinį auditą.
  • Energijos suvartojimo monitoringą.