Elektros ūkio priežiūra

Prižiūrime įmonių elektros ūkį, teikiame techninį aptarnavimą, operatyviai šaliname įvairius elektros instaliacijos gedimus. Atsižvelgiant į objekto dydį ir ūkinės veiklos specifiką, skiriame atsakingus atestuotus inžinierius nuolatiniam darbui kliento objektuose.
Elektros ūkio priežiūra apima:
Nuolatinę elektros instaliacijos ir elektrą vartojančių įrenginių profilaktinę patikrą.
Pasiūlymus elektros instaliacijos būklei gerinti ir suvartojimams mažinti.
Elektros energijos sunaudojimo apskaitas ir dokumentų/žurnalų tvarkymą.
Varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą.
Tinkamiausio objektui elektros energijos tiekėjo ir plano parinkimą.
Kitus su elektros ūkio priežiūra susijusius darbus.

Kitos pastatų priežiūros paslaugos